بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
اخبار پایگاه : روز جهانی DNA
 25 آوریل روز جهانی DNA :
موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی آمریکا، روز 25 آوریل را روز جهانی DNA نام گذاری کرده است. این روز یادآور تکمیل موفقیت آمیز پروژه ژنوم انسانی در سال 2003 و کشف ساختار مارپیچ دو رشته ای DNA در سال 1953 است.
هدف از برگزاری این روز این است که به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان  و عموم مردم این فرصت داده شود تا در خصوص آخرین دستاوردهای حوزه ژنومیک اطلاعات کسب کرده و و دریابند این پیشرفتها چگونه ممکن است بر زندگی آنها تاثیر بگذارد. 
 
DNA چیست؟
یک مولکول متشکل از دو زنجیره است که به دور هم پیچیده شده اند. دو رشته DNA به عنوان polynucleotide نیز شناخته می شود، زیرا از واحد های مونومری ساده تر به نام نوکلئوتید تشکیل شده اند. هر نوکلئوتید متشکل از یکی از چهار هسته بازی(سیتوزین [C]، گوانین [G]، آدنین [A] یا تیمین [T])، یک قند به نام دزوکسی ربیوز و یک گروه فسفات است.
عملکردهای سلول از طریق پروتئین های مختلفی انجام می­گیرد که از روی رمزهای موجود بر روی مولکول DNA کدگذاری می­شوند. بدین صورت که مولکول های تک رشته­ای به نام RNA از روی مولکول DNA الگوبرداری شده و توسط دستگاه ترجمه سلولی به پروتئین ها ترجمه و تبدیل می­شوند.
بخش بزرگی از DNA (بیش از 98٪ برای انسان ها) رمزگذاری نمی­شود، به این معنی که این بخش ها به عنوان الگو برای ساخت پروتئین ها عمل نمی کنند.