برای بیماران : نوروفیبروماتوز Neurofibromatosis
بیماری نوروفیبروماتوز ارثی تیپ یک
بیماری نورو فیبروماتوز یک بیماری ژنتیکی می باشد که در ژن تولید کننده نوروفیبرومین ایجاد می شود. نحوه توارث بیماری، اتوزوم غالب می باشد و در هر بارداری احمال 50% ابتلای جنین وجود دارد. در 30-50% موارد این بیماری جهش جدید در ژن خود فرد ایجاد شده است و والدین در بررسی ژنتیکی سالم می باشند.
در صورتی که فردی مبتلا به بیماری باشد 50% احتمال ابتلای فرزندان وجود دارد.
علائم این بیماری شامل لکه های شیر قهوه ای و کک و مک در نواحی زیر بغل و کشاله ران و نوروفیبروم های متعدد پوستی می باشد.
در صورتی که در خانواده سابقه این بیماری وجود دارد قبل از اقدام به بارداری،زوجین باید جهت مشاوره و انجام آزمایش ژنتیک بیماری مذکور مراجعه نمایند.
بررسی ژنتیکی این بیماری در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی امکان پذیر است. همچنین آزمایش ژنتیک پیش از تولد PGD این بیماری نیز قابل انجام است.