بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
برای بیماران : ناشنوایی ارثی
ناشنوایی ارثی
 
اختلال در شنوایی به دلایل متعدد محیطی نظیر بیماری ها، ضربه و یا علل ژنتیکی می باشد. در موارد ناشنوایی ارثی حدود 200-150 ژن می تواند عامل بیماری باشد. نحوه توارث ناشنوایی نیز شامل اتوزوم مغلوب و اتوزوم غالب و یا وابسته به جنس (وابسته به کروموزوم X) می باشد.
نقص در این ژنها می تواند باعث ناشنوایی سندرمیک یا غیر سندرمیک شود. در نوع غیر سندرمی ناشنوایی تنها عارضه ای است که در فرد دیده میشود اما در نوع ناشنوایی سندرمیک، علاوه بر ناشنوایی عوارض و علائم دیگر نیز در فرد بروز می کند.شایعترین ژن درگیر در ناشنوایی های غیر سندرمیک کانکسین 26 می باشد. که ابتدا باید این ژن مورد بررسی قرار گیرد. در صورت منفی بودن این ژن، دیگر ژنها با انجان آزمایش پانل ژنهای ناشنوایی با روش NGS  باید مورد بررسی قرار گیرند.
در صورتی که در خانواده سابقه ای از ناشنوایی وجود دارد زوجین باید قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیک تعیین نوع ژن درگیر در فرد ناشنوا اقدام نمایند.
در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی بررسی تشخیص پیش از تولد پی ان دی و تشخیص پیش از لانه گزینی پی جی دی نیز امکان پذیر است.
در صورتی که زوجین ناشنوا قصد ازدواج دارند باید قبل از اقدام به ازدواج جهت بررسی آزمایش ژنتیک ناشنوایی مراجعه نمایند.