اخبار پایگاه : انجام PGD بر روی 150 بلاستومر جهت انجام HLA Typing
تشخیص پیش از لانه گزینی یا PGD  به عنوان راه حلی قابل اعتماد به خانواده هایی توصیه می شود که دارای یک فرزند مبتلا بوده و تنها درمان قطعی برای آنها، پیوند مغز استخوان می باشد. برای انجام پیوند، فرد دهنده باید با فرد گیرنده سازگاری بافتی داشته باشد (HLA Match). در این صورت معمولا بهترین فرد دهنده، برادر و یا خواهر فرد بیمار می باشد. یکی از امیدهایی که پی جی دی ایجاد کرده بررسی سازگاری بافتی پیش از بارداری است. با این روش می توان علاوه بر اطمینان از سلامت فرزند ایجاد شده، جان فرد دیگری را نیز از طریق پیوند مغز استخوان یا دیگر بافت ها مانند پوست و ... نجات داد. تا کنون صد و پنجاه بلاستومر (نوزده خانواده) در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی از نظر سازگاری بافتی (HLA typing) به روش پی جی دی بررسی شدند. علاوه بر تعیین سازگاری بافتی در این تعداد، بلاستومرها به صورت همزمان برای بیماری هایی از جمله ای بی، FHL4، آنمی فانکونی، تالاسمی و ... نیز بررسی شدند. حاصل این بررسی ها تولد یک دختر ناقل از نظر بیماری ای بی و سازگاری بافتی در تاریخ 19/11/93، یک دختر ناقل از نظر بیماری تالاسمی و سازگاری بافتی در تاریخ 25/11/93 و یک دختر سالم از نظر بیماری تالاسمی و سازگاری بافتی در تاریخ 08/06/96 میباشد که پیوند در آنها با موفقیت انجام شده و در کمال صحت و سلامت به زندگی خود ادامه می دهند.
 
اطلاعات تکمیلی:
انجام چهار مورد؛ نوزده بلاستومر برای بررسی هم زمان بیماری ای بی و سازگاری بافتی
انجام یک مورد ؛هشت بلاستومر برای بررسی هم زمان بیماری FHL4 و سازگاری بافتی
انجام نه مورد ؛هفتاد و چهار بلاستومر برای بررسی هم زمان بیماری بتا تالاسمی و سازگاری بافتی
انجام پنج مورد چهل و شش بلاستومر برای بررسی هم زمان بیماری آنمی فانکونی و سازگاری بافتی