بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
برای بیماران : شکاف کام و شکاف لب
شکاف لب و کام یکی از نقایص مادرزادی هستند که در آن بافت دهان یا لب در طی تکامل جنینی به خوبی تشکیل نشده اند.
پارگی یا بسته نشدن لب را لب ‌شکری و شکاف سقف دهان را شکاف کام می‌گویند.این موارد روی زیبایی فرد تأثیر دارد و در صورت برطرف نشدن می‌تواند باعث ایجاد برخی مشکلات روحی در آینده شود. شکاف لب و کام معمولاً در هنگام تولد بلافاصله تشخیص داده می‌شود. شکاف کام مانند شکاف لب روی ظاهر تأثیر نمی‌گذارد اما شایع‌ترین شکاف فقط در عضلات کام رخ می‌دهد که در پشت دهان قرار دارد.
شکاف‌های لب و کام زمانی به وجود می‌آید که بافت‌هایی در صورت و دهان کودک به‌درستی به هم جوش نمی‌خورند. بافت‌هایی که لب و کام را تشکیل می‌دهند معمولاً در ماه‌های دوم و سوم بارداری به هم جوش می‌خورند اما در نوزادانی که دارای شکاف لب و کام هستند هرگز به هم جوش نمی‌خورد و یا فقط به صورت جزئی اتفاق می‌افتد.
شکاف لب و کام قابل درمان است. این درمان از بدو تولد نوزاد آغاز می‌شود و تا نوجوانی طول می‌کشد. نوع درمان در این کودکان با توجه به شدت مشکل در کودک بررسی و پیگیری می‌شود. جراحی معمول‌‌ترین روش درمان شکاف کام است که با بزرگ‌تر شدن کودک ممکن است نیاز به جراحی‌‌‌های بیشتری نیز وجود داشته باشد اما معمولاً در همان نوزادی این مشکل برطرف می‌شود.
عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی در بروز این بیماری می توانند موثر باشند. اختلال عملکرد در چندین ژن در ارتباط با این بیماری شناخته شده است. در صورتی که در خانواده و فامیل تعداد مبتلایان زیادی از موارد بیماری وجود داشته باشد توصیه به مشاوره قبل از بارداری و تعیین ریسک بروز بیماری می شود.
نحوه توارث در موارد ژنتیکی بیماری، اتوزوم غالب یا مغلوب می باشد. امروزه با روش NGS امکان بررسی ژنها شناخته شده در بروز بیماری فوق وجود دارد.