بهترین راه درمان بیماری  ژنتیکی، پیشگیری از بروز آن است.
اخبار پایگاه : روز پزشک گرامی باد
یکم شهریور ماه زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان عزیز کشورمان و همچنین پزشکان دلسوز و متعهد آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی گرامی باد.