مطالب مفید : بیماری نقص فاکتور انعقادی 9 (هموفیلی B)
بیماری هموفیلی یک نقص در فرآیند انعقاد خون است. که منجر به خونریزی های طولانی مدت در اثر زخم، ضربه خفیف، جراحی و در حالت شدیدتر خونریزی های داخلی می شود.جهش در ژن فاکتور انعقادی 9 باعث تولید پروتئین فاکتور انعقادی غیر طبیعی شده، در نتیجه خون به درستی منعقد نخواهد شد. از هر20000 نفر یک نفر مبتلا به هموفیلی B است. این بیماری بیشتر در مردان دیده می شود (مردان به علت داشتن یک کروموزوم X بیشتر مستعد ابتلا به هموفیلی هستند).
ژنتیک:
ژن بیماری هموفیلی روی کروموزوم X  (Xq27.1)قرار دارد و دارای 8 اگزون میباشد. هموفیلی به صورت مغلوب وابسته به X به ارث میرسد.
نحوه وراثت:
در صورتی که یک زن ناقل با مرد سالم ازدواج کند، در هر بارداری 50%  دختر ها ناقل و 50% سالم  و 50 % پسرها مبتلا و 50% سالم خواهند بود.

در صورتی که یک زن سالم با یک مرد مبتلا ازدواج کند،  در هر بارداری 100% دخترها ناقل و 100% پسرها سالم خواهند بود.
در صورتی که یک زن ناقل و یک مرد مبتلا ازدواج کند، در هر بارداری 50% دخترها مبتلا و 50% ناقل و 50% پسرها مبتلا و 50% سالم خواهند بود.
علائم:
علائم ای بیماری شامل:کبودی های بزرگ، خونریزی های عضلانی و مفصلی به خصوص در زانو، آرنج و مچ پا، خونریزی خودبخودی بدون هیچ علت خاصی، خونریزی به مدت طولانی بعد از جراحت سطحی، کشیدن دندان و جراحی است. شدت هموفیلی به مقدار فاکتورهای انعقادی موجود در خون افراد هموفیل بستگی دارد و به سه دسته تقسیم می شود: در نوع خفیف که میزان فعالیت فاکتور انعقادی 5 تا 30% حد طبیعی است. در نوع متوسط میزان فعالیت بین 1 تا 5% حد طبیعی است. در نوع شدید میزان فعالیت کمتر از 1% و در حد ناچیزی است.