مطالب مفید : کاربردهای مهم NGS
از کاربردهای مهم NGS (نسل جدید توالی یابی) در بررسی بیماری های ژنتیکی چه می دانید؟
۱) بررسی بیماری هایی که چندین ژن درگیر هستند (اصطلاحا هتروژن هستند) مانند ناشنوایی، مشکل بینایی و کم توانی های ذهنی و ....
۲) بررسی والدین بیمار در صورتی که فرزند به علت بیماری ژنتیکی خاص نامشخصی فوت کرده باشد و بررسی ژنتیکی در زمان حیات فرد مبتلا انجام نشده باشد.
۳) غربالگری ازدواج فامیلی (بررسی بیماری های ژنتیکی رایج با توارث اتوزوم مغلوب در ازدواج های پر خطر)
۴) بررسی پانل ژنهای سرطان در افراد مبتلا به سرطان سینه،پروستات و کولون و دیگر سرطانهای فامیلیال