برای بیماران : مصرف سیگار در دوران بارداری
سیگار کشیدن خطر بیماری های قلبی و ریوی و سرطان را در بزرگسالان افزایش می دهد، همچنین سلامت جنین در زنان بارداری که سیگار می کشند به خطر می افتد.
شناخته شده ترین عارضه سیگار کشیدن طی بارداری افزایش بروز وزن کم نوزادان در هنگام تولد است، هر چه مصرف سیگار مادر بیشتر باشد وزن هنگام تولد نوزاد کمتر خواهد بود و کاهش وزن نوزادان یک عامل عمده مرگ و میر نوزادان است.
مطالعات دیگر نشان از کاهش توانایی این کودکان در انجام پروسه های ذهنی و تحلیل مسائل ذهنی در سالهای بالاتر دارد.
خطر سقط خود به خودی در زنان باردار سیگاری نسبت به غیر سیگاری ها سی تا هفتاد درصد بیشتر است.
سیگار کشیدن همچنین فراوانی تولدهای مرده و مرگ و میر نوزادان را نیز افزایش می دهد.
سیگار کشیدن در بارداری حتما روی سلامتی شما و سلامت جنین شما اثر خواهد داشت.
کمتر دود کردن و به طور کلی ترک کردن باعث ایجاد تفاوتهای بزرگی می شود. دیگر خطرات سیگار کشیدن بر روی تولید مثل در زنان عبارتند از : دشواری در بارداری و یائسگی زودرس.
بهتر است قبل از بارداری و طی دوران بارداری از مصرف سیگار و بقیه مخدرها پیشگیری نمود.