مطالب مفید : آزمایش QFPCR چیست و معمولا در چه مواردی توصیه می شود؟
آزمایش QFPCR روش تشخیص سریع اختلالات عددی کروموزومهای شایع می باشد. این آزمایش در موارد زیر بیشتر کاربرد دارد و درخواست می شود.
  • سن بالای ۳۵ سال مادر در هنگام بارداری
  • تستهای غربالگری سه ماهه اول یا سه ماهه دوم مشکوک به سندرم داون یا تریزومی ۱۸ و ۱۳ و ۲۱ و X و Y
  • تست NIPT یا Cell free DNA مشکوک به اختلال کروموزومی
  • افزایش عدد NT (ضخامت پشت گردن) در جنین و عدم رویت یا کوچک بودن استخوان بینی جنین در سونوگرافی هفته یازده تا سیزده جنینی
  • سابقه فرزند قبلی مبتلا به تریزومی های سیزده و هجده و بیست و یک
  • خانم های باردار که به علت بیماری ژنتیکی دیگر نظیر تالاسمی و هموفیلی و ... اقدام به اخذ نمونه جنینی کرده اند و می توان روی باقیمانده DNA حاصل از نمونه جنینی بررسی تریزومی ها را انجام داد.
  • بررسی کروموزوم های جنسی جنین در موارد خاص که پزشک معالج درخواست داده باشند.