مطالب مفید : علل کاهش ذخیره تخمدان
افزایش سن خانم :
پس از سی و پنج سالگی ذخیره تخمدان خانم ها کاهش می یابد و بهترین سن باروری در خانم بین بیست و پنج  تا سی و پنج سال می باشد.
علل ژنتیکی :
در خانم هایی که نارسایی تخمدان ژنتیکی دارند و سابقه کاهش ذخیره تخمدانی  در خانواده دارند
بیماری اندومتریوز و بیماری اتوایمیون
جراحی های انجام شده روی تخمدان که در سنین باروری صورت گیرد
بیماری های ویروسی
شیمی درمانی یا اشعه درمانی (رادیوتراپی) که در کانسرها صورت می گیرد لذا بهتر است قبل از انجام شیمی درمانی یا اشعه درمانی حتما فریز تخمک صورت گیرد.
استرس ها و سیگار و مواد مخدر و سوءتغذیه ، امواج مضر در طبیعت