مطالب مفید : ارتباط سن بالای پدر و بیماری های ژنتیکی
اگر چه در مطالعات قبلی مشخص شده بود که سن مادر در هنگام بارداری بر سلامت نوزاد موثر است، اما امروزه مشخص شده است که سن پدر نیز در سلامت نوزاد مهم می باشد. امروزه مشخص شده است که در زمینه باروری مردان نیز مانند زنان به ساعت زیستی خود باید توجه داشته باشند مردانی که در سنین بالا پدر می شوند احتمال اینکه فرزندشان به اختلالات دو قطبی ، اوتیسم و بیش فعالی مبتلا شود بیشتر می باشد. همچنین مشخص شده است که بیماری های ژنتیکی که فرد مبتلا واجد جهش ژنتیکی می باشد که هنگام تشکیل جنین اتفاق افتاده است و هیچ کدام از والدین ناقل بیماری نمی باشند در مردانی که در سنین بالا پدر می شوند بیشتر می باشد.
از جمله این بیماری ها می توان به اوتیسم، آکندروپلازی و سندرم مارفان و بیماری نوروفیبروماتوز و ... اشاره کرد.
لذا توصیه می شود و مردانی که قصد پدر شدن دارند فرزند آوری را به تعویق نیندازند.