مطالب مفید : سندرم آلستروم چیست؟
یک اختلال ژنتیکی نادر می باشد که بر بسیاری از سیستم های بدن تاثیر می گذارد علائم به تدریج در کودکی شروع می شود با اختلال بینایی و شنوایی و چاقی و بیماریهای قلبی (کاردیومیوپاتی) مشخص می شود.
با گذشت زمان ممکن است دیابت تیپ دو و مشکلات کبدی و اختلال عملکرد کلیه بروز کند.
سندرم آلستروم ناشی از جهش در ژن ALSM۱ و نحوه توارث به صورت اتوزوم مغلوب می باشد. 
در صورتی که زوجین دارای یک فرزند مبتلا به  این بیماری باشند احتمال بیست و پنج درصد خطر تکرار مجدد بیماری در هر بارداری وجود دارد.
درمان بیماری در جهت رفع و بهبود عملکرد بینایی و شنوایی و اقدامات تغذیه ای و برنامه های ورزشی و داروهای خوراکی یا انسولین برای کنترل دیابت می باشد و در صورت بروز مشکلات قلبی توصیه به درمان کاردیومیوپاتی می شود.