تالارهای بحث و گفتگو -> مشاوره ژنتیک -> بیماری تالاسمی -> تالاسمی الفا د بتا
  نویسندگان نوشته‌ها
کاربر ناشناس
تالاسمی الفا د بتا | تاریخ ارسال: 1395/3/7- 08:15 |
User Avatar
Not Registered

با سلام و خسته نباشید. یک زوج یکی با تالاسمی الفا و دیگری با تالاسمی بتا.احتمال کم خونی ماژول فرزندان چقدر است؟با تشکر.

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
زوج الفا و بتا تالاسمی | تاریخ ارسال: 1395/3/9- 10:47 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

سلام در صورتی که یک نفر در بررسی ژنتیکی مشخص شود ناقل بتا تالاسمی است وهمسرش در بررسی ژنتیکی ناقل بتا تالاسمی نباشد خطری فرزندان آن ها را تهدید نمیکند.

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
زهرا
تالاسمی | تاریخ ارسال: 1395/3/22- 13:38 | 
User Avatar
Not Registered

با سلام و خسته نباشین..

ما برای آزمایش خون قبل ازدواج مراجعه کردیم که نتایج آزمایش من این بود...

RBC: 6.08

MCV: 68.8

MCH:20.9     / MCHC: 30.4  //RDW: 15.6//  و نتیجه آزمایش الکتروفورز:    Hb A:97.6// Hb A2: 2.4   // Hb F<0.1%        و آقا هم مینور بتا بودن... میخواستم بپرسم این نتیجه میتونه ناشی از فقر آهن باشه یا ١٠٠ درصد مینوره؟؟؟ 

با تشکر 

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
تفسیر جواب آزمایش خون | تاریخ ارسال: 1395/3/25- 14:36 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

با سلام شما مشکوک به مینور هستید. ممکن است فقر آهن نیز مطرح باشد که شما همو گلوبین خود را ارسال نکرده اید که بتوان در زمینه فقر آهن  جنابعالی نظر قطعی داد.در صورتی که فقر آهن مطرح نباشد باید با بررسی ازمایش ژنتیک تالاسمی نوع کم خونی ارثی شما مشخص شود.

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
زهرا
تالاسمی | تاریخ ارسال: 1395/3/26- 11:56 | 
User Avatar
Not Registered

HGB: 12.7 

Hb A2:2.7

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
MOJTABAAJAHANABADI91@GMAIL.COM
آزمایش الکتروفروز | تاریخ ارسال: 1395/8/17- 09:31 | 
User Avatar
Not Registered

با سلام. من مردی 27 ساله هستم  آزمایش خون و الکتروفروزم اینارو نشون داده لطف راهنماییم کنید.

WBC                                                                                     6500

RBC                                                                                      5.63 

HB                                                                                      14.1

HCT                                                                                    42.3

MCV                                                                                    75.3

MCH                                                                                      25

MCHC                                                                                 33.3

RDW                                                                                     15

PLT                                                                                     305

Hb.A                                                                                  97.5

Hb F                                                                              <0.1%

Hb A2                                                                                  2.5

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
آزمایش خون | تاریخ ارسال: 1395/8/18- 11:46 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

با سلام شما مشکوک به تالاسمی الفا می باشید در صورت ازدواج با فرد مینور یا مشکوک به تالاسمی باید جهت ازمایشات ژنتیک مراجعه  فرمایید.مشکل شما فقر اهن نیست ونیازی به دارو نیز ندارید وفقط ناقل تاسمی الفا  می باشید.

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
MOJTABAAJAHANABADI91@GMAIL.COM
مینور  | تاریخ ارسال: 1395/8/19- 20:25 | 
User Avatar
Not Registered

امروز آزمایشمو بردم پیش متخصص گفتش مشکلی ندارید. شما گفتید مینورم!!!

WBC                                                                                     6500

RBC                                                                                      5.63 

HB                                                                                      14.1

HCT                                                                                    42.3

MCV                                                                                    75.3

MCH                                                                                      25

MCHC                                                                                 33.3

RDW                                                                                     15

PLT                                                                                     305

Hb.A                                                                                  97.5

Hb F                                                                              <0.1%

Hb A2                                                                                  2.5

 

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
ناقل آلفا | تاریخ ارسال: 1395/8/22- 07:59 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

با سلام خدمتتون عرض شد مشکلی نیست فقط برای ازدواج در صورتی که با فرد مینور یا ناقل کم خونی ارثی ازدواج کنید جهت ازمایشات ژنتیک مراجعه فرمایید.طبق ازمایشاتارسالی ناقل تالاسمی الفا خفیف هستید.

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
mostafaetemadan@gmail.com
راهنمایی  | تاریخ ارسال: 1395/9/25- 18:08 | 
User Avatar
Not Registered

باسلام باتوجه به آزمایش زیرآیا من تالاسمی دارم هرنوعش(آلفا-بتا)؟آیا ازدواج باخانمم مشکلی داره؟

نتیجه آزمایش خودم

Wbc       6.20        4.4-11.3

Rbc         6.38        4.52-5.90

Hb          16.6        14-17.5

Hct         50.5        41.5-50.4

Mcv       79.2        80-96.6

Mch       26.0        27.5-33.2

Mchc     32.9        31-36

Platelet                247         150-450

Rdw       13.5        11.6-14

Hb a       97.3        95-98.5

Hb a2     2.7          1.5-3.5

Ferritin 126.00   30-400

**************************************************************************

نتیجه آزمایش خانم:

Wbc       4.20        4.4-11.3

Rbc         5.53        4.10-5.10

Hb          10.3        12.3-15.3

Hct         35.3        35.9-44.6

Mcv       63.8        96.6

Mch       18.6        27.5-33.2

Mchc     29.2        31-36

Platelet                265         150-450

Hb a       94.4        95-98.5

Hb f        0.6          0-2

Hba2      5.0          1.5-3.5

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
آلفا - بتا | تاریخ ارسال: 1395/9/29- 07:59 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

سلام خانم مینور وناقل بتا تالاسمی می باشند و اقا مشکوک به تالاسمی میباشند جهت ازمایشات ژنتیک تالاسمی به یک مرکز ژنتیک مراجعه نمایید .درصورتی که ناقل الفا تالاسمی باشیدنیآزی به تشخیص پیش از تولد نمیباشد 

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
mostafaetemadan@gmail.com
نتیجه | تاریخ ارسال: 1395/9/29- 10:30 | 
User Avatar
Not Registered

سلام یعنی از روی آزمایشات خودم مشخص نیست تالاسمی دارم یا نه ؟حتی نوعی آلفا یابتا؟ شماتشخیصتون چیه؟

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
آلفا - بتا | تاریخ ارسال: 1395/9/29- 12:48 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

سلام با توجه به ازمایشات ارسالی احتمال ناقل تالاسمی الفا بیشتر از بتا برای شما مطرح میباشدولی باید بررسی ژنتیک صورت گیرد تا به قطعیت بتوانیم اظهار نظر کنیم.

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
mostafaetemadan@gmail.com
نتیجه | تاریخ ارسال: 1395/9/30- 12:22 | 
User Avatar
Not Registered

با سلام مجدد عذرخواهی میکنم بابت سوالاتم

آخه من در خانواده ام نه مادرم نه پدرم و هیچ یک از اعضای خانواده ام تالاسمی ندارن پس شمامیگید من ناقل آلفا هستم چجوری میشه؟

برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
آلفا - بتا | تاریخ ارسال: 1395/10/1- 13:39 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50

با سلام

خانواده شما باید آزمایش CBC- الکتروفورز را انجام دهند تا بتوان با قطعیت در مورد سابقه بیماری در خانواده شما بحث کرد

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
mostafaetemadan@gmail.com
نتیجه | تاریخ ارسال: 1395/10/1- 15:29 | 
User Avatar
Not Registered

باسلام پدرم که چند سال هست فوت کرده-مادرم هم آزمایش داده هیچ نشونهای از تالاسمی ندارد-بقیه اعضای خانواده هم همینطور

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
haghtalab13@gmail.com
جواب آزمایش | تاریخ ارسال: 1396/4/21- 21:53 | 
User Avatar
Not Registered

باسلام 

من آزمایش الکتروفروز رو انجام دادم و این جوابشه خواستم ببینم مینور هستم یا نه چون بهم گفتن مشکوک به مینور هستی  ممنون میشم راهنماییکنید خانومم هم مینور قطعی هستش

Wbc=5.8

Rbc=6

Hgb=14.5

Hct=45.9

Mcv=76.5

Mch=24.2

Mchc=31.6

Rdw=15.2

15.7=Ferritin

برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
amirifateme7411@yahoo.com
سلام  | تاریخ ارسال: 1396/10/6- 12:30 | 
User Avatar
Not Registered
سلام لطفا پاسخ بدهید آیا من و نامزدم تالاسمی مینور از نوع الفا یا بتا داری
؟  م
؟ 
:: ازمایش اقا
:: ازمایش خانم
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
Anna
تالاسمی | تاریخ ارسال: 1396/10/15- 01:11 | 
User Avatar
Not Registered
سلام ببخشید دو نفر با تالاسمی آلفا میتونن باهم ازدواج کنن؟ چه خطراتی ممکنه داشته باشه؟ 
آیا ممکنه تا به حال متوجه ی این موضوع نشده باشن؟ 
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
jin32tkd@yahoo.ir
الفاتالاسمی | تاریخ ارسال: 1396/11/14- 19:45 | 
User Avatar
Not Registered
سلام ببخشید این جواب ازمایش منه میخواستم ببینم باتوجه به ازمایش مینور از نوع الفا هستش یا بتا؟ یاهمون الفاتالاسمی هست یا بتا تالاسمی؟ 
:: خانم 18ساله
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
خانم ٣٢ساله | تاریخ ارسال: 1396/11/25- 01:37 | 
User Avatar
Not Registered
سلام من مینورم با این جواب 
wbc 4/46 وRbc 4/96 وHgb  10 و hba 87/4  و hba2  6/1وhbf  6/5
و همسرم wbc 5/2 و Rbc 5/1وًhg 14/1 و Hba 96/5 و hba2  2/8 و  hbf /7
لطفاً بگید همسرم چند درصد میتونه ناقل آلفا باشه
برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
تالاسمی | تاریخ ارسال: 1396/12/7- 11:11 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50
سلام 
لطفا جواب آزمایش همسرتان را کامل بفرستید
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
زهرا
سلام | تاریخ ارسال: 1398/4/13- 23:38 | 
User Avatar
Not Registered
سلام برتی ازمایش ژنتیک دادن ایا حتما ازمایش خون والدین زوجین نیز نیاز است ؟در صورت نیاز اگه یکی از والدین فوت کرده باشه تکلیف چیست؟
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
sackineh.fallahpour@yahoo.com
مشاوره آزمایش مینور | تاریخ ارسال: 1398/4/17- 16:25 | 
User Avatar
Not Registered
سلام . وقت بخیر . من و همسم سال 92 مرکز ژ نتیک شما بابت مشاوره قبل از ازدواج اومدیم . مشکوک به مینور بوید . ازدواج کردیم . الان برای بچه دار شدم میخواهیم اقدام کنیم. مجددا از طرف مرکز بهداشت منطقه آزمایشگاه مرکزی رفتیم و جواب آزمایشهامون به پیوست خدمتتون ارسال میکنم . فقط میخواستم یه مشاوره بهم بدهید که باید چه کار کنم ؟
:: 18fbf24faf.pdf
:: edf284a9c9.pdf
برگشت به بالای صفحه
admin
مدیر ارشد پایگاه
آزمایش خون | تاریخ ارسال: 1398/4/18- 08:28 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: 1394/9/25
تعداد پست‌ها: 50
سلام 
برای همه آزمایشها لزوما احتیاجی به خون والدین نیست اول باید مشخص شود که آزمایش مورد نظر چیست؟
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
سلام | تاریخ ارسال: 1398/5/12- 19:36 | 
User Avatar
Not Registered
اگه فردی اعتیاد داشته باشه یا شب قبل از ازمایش ژنتیک جهت تشخیص تالسمی مینور الفا و بتا الکل مصرف کرده باشه روی نتیجه ازمایش تاثیر داره؟
برگشت به بالای صفحه
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 
عنوان پاسخ :
نام یا پست الكترونیک :
برای فراگذاری فایل‌های ضمیمه می‌توانید از كادرهای زیر كمك بگیرید:
انتخاب فایل:   توضیح فایل:
انتخاب فایل:   توضیح فایل:
CAPTCHA