آدرس و شماره تماس

آدرسخیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از خیابان فاطمی، خیابان ایرنا (مجلسی سابق) پلاک ۴۱

تلفن و نمابر : ۰۲۱۸۸۹۳۹۱۴۰

شماره همراه: ۰۹۳۸۱۸۷۴۹۴۹

http://www.zeinalislab.ir

infozeinalislab.ir

https://telegram.me/zeinalislab

AWT IMAGE