استخدام در مرکز

علاقه مندان به همکاری با آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی میتوانند با تکمیل فرم استخدام،رزومه و سوابق کاری خود را به آدرس info@zeinalislab.ir ایمیل نمایند.کلیه فرم های رسیده در آرشیو منابع انسانی ذخیره و در زمان لازم از کلیه واجدین شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت می شود .

AWT IMAGE