جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا برای حفظ سلامتی خود و پرسنل از مراجعات غیر ضروری به آزمایشگاه خودداری فرمائید .

:: آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی - راهنمای پایگاه ::
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی - راهنمای پایگاه
باز کردن تمام شاخه ها | بستن تمام شاخه ها