اخبار پایگاه : آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با تجربه بیش از ۲۷۰۰ پرونده تعیین هویت

بخش تعیین هویت از سال ۱۳۷۹ در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی راه اندازی شده است. این آزمایشگاه روش تعیین هویت را به روش مولکولی و با کمک STRهای (Short Tandem Repeat) موجود در DNA جهت تشخیص روابط خویشاوندی پدر فرزندی، مادر فرزندی، خواهری، برادری ، خواهر برادری (حتی در صورت فوت والدین) ،قرابت ذکوری و تعیین جد مادری مشترک انجام می دهد. تا کنون بالغ بر ۲۷۰۰ پرونده تعیین هویت در این مرکز بررسی شده است.

این مرکز با استفاده از روش بررسی STR ها که مورد تائید استانداردهای بین المللی جامعه ژنتیک قانونی(International Society of Forensic Genetics ) است، اقدام به بررسی و اثبات روابط خویشاوندی نموده است. این روش به نسبت سایر روش های متداول از میزان خطای بسیار کمتر و صحت ۹۹.۹۹۹۹% برخوردار است و به کمک آن انجام تعیین هویت از خون، مو، استخوان، دندان، بزاق، مخاط دهان، پوست و دیگر بافتهای بدن امکانپذیر است.

این آزمایشگاه دارای لوح توانمندی در تعیین هویت از مرکز Gednap آلمان می باشد و همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور، مراکز تشخیص هویت ناجا، ثبت احوال و همچنین مشارکت در امر تعیین هویت شهدا از افتخارات این مرکز می باشد.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی در حداقل زمان ممکن (۲۴ ساعت کاری پس از تشکیل پرونده) جواب نهایی را به خانواده گزارش می کند.