اخبار پایگاه : ۲۵ آوریل روز جهانی DNA

موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی آمریکا، روز ۲۵ آوریل را روز جهانی DNA نام گذاری کرده است. این روز یادآور تکمیل موفقیت آمیز پروژه ژنوم انسانی در سال ۲۰۰۳ و کشف ساختار مارپیچ دو رشته ای DNA در سال ۱۹۵۳ است.

هدف از برگزاری این روز این است که به دانش آموزان، دانشجویان، معلمان  و عموم مردم این فرصت داده شود تا در خصوص آخرین دستاوردهای حوزه ژنومیک اطلاعات کسب کرده و و دریابند این پیشرفتها چگونه ممکن است بر زندگی آنها تاثیر بگذارد.