برای بیماران : غربالگری جنین چیست؟
غربالگری بارداری 
تستهای غربالگری سه ماهه اول بارداری Double marker و تستهای غربالگری سه ماهه دوم بارداری Quad marker جهت بررسی غربالگری بیماری های تریزومی۲۱ سندروم داون،تریزومی۱۳ و تریزومی ۱۸ و نقایص لوله عصبی میباشد.دقت تستهای غربالگری فوق برای بیماریهای مطرح شده در بالا بین هشتاد تا نود درصد میباشد.لازم به ذکر است که تستهای فوق صد در صد نمیباشد،در صورت مشکل در تستهای فوق تست غربالگری با دقت بالاتر مثل nipt در برخی موارد توصیه میشود.و یا در برخی موارد مشکوک آمنیوسنتز و کاریوتایپ انجام میشود.
دقت داشته باشید که تست NIPT یا همان سل فیری دی ان آ یک تست غربالگری با دقت بالاتر یعنی ۹۹٪ است.
تستهای غربالگری بارداری فقط برای بیماری مطرح شده کاربرد دارد و برای همه بیماری های ژنتیکی نمیباشد.