اخبار پایگاه : تولد چهاردهمین فرزند حاصل ازPGD
:  PGD تولد چهاردهمین فرزند حاصل از  
یک دختر و یک پسر (دوقلو) حاصل از انجام PGD بر روی بلاستومرهای تحویل گرفته شده از یک زوج ناقل بتاتالاسمی که علاوه بر بررسی وضعیت جنین از نظر بیماری، خواهان تعیین جنسیت نیز بودند، در شهریور سال 97 به دنیا آمدند.