اخبار پایگاه : بیش از 300 مورد تشخیص پیش از تولد و تعیین ناقلین بیماری EB
بیماری اپیدرمولیزیس بولوزا EB  یا بیماره ای پروانه ای یک گروه از بیماری های نادر ژنتیکی پوستی می باشند که در اثر جهش در ژنهای متعددی ایجاد می شود.علائم بیماری بصورت تاولهای پوستی و زخم های پوستی می باشد که بصورت خود به خود یا بر اثر ضربه ایجاد می شوند.
از انواع این بیماری می توان به ای بی دیستروفیک, جانکشنال یا سیمپلکس اشاره کرد. الگوی توارث بیماری فوق اکثرا مغلوب می باشد و در برخی موارد نیز غالب است. با توجه به شدید بودن بیماری فوق, توصیه به پیشگیری از بروز بیماری, با انجام آزمایشهای ژنتیک می شود.
 در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی از چندین سال پیش ؛ بررسی ژنتیکی بیماران EB در قالب یک پروژه تحقیقاتی بزرگ شروع شده که با بررسی های تشخیصی پیش از تولد به خانواده ها امکان داشتن فرزند سالم را می دهد ؛ که این امر شادی را به این خانواده ها هدیه داده است.
لازم به ذکر است که در این آزمایشگاه بررسی تمامی ژنهای EB امکان پذیر می باشد. بررسی ژنتیکی بیماران و تعیین نوع ژن درگیر در EB  می تواند در درمان بیماران نیز کمک کننده باشد. درصورتی که فرزندی مبتلا در خانواده یا اقوام وجود دارد مخصوصا در ازدواجهای خویشاوندی توصیه میشود هر چه سریعتر جهت مشاوره و انجام آزمایشهای ژنتیک پیش از تولد به این مرکز مراجعه شود.