برای بیماران : بیماری هانتینگتون
بیماری هانتینگتون (Huntington's disease )

بیماری هانتینگتون یک اختلال پیشرونده مغزی است که باعث حرکات کنترل نشده، مشکلات عاطفی، و از دست دادن توانایی تفکر می شود.بیماری هانتینگتون معمولا از سنین بزرگسالی بروز می کند. علائم و نشانه های اولیه شامل تحریک پذیری، افسردگی، حرکات کوچک غیر ارادی، هماهنگی ضعیف بین اندامهای حرکتی، و ضعف در یادگیری اطلاعات جدید یا تصمیم گیری می باشد.افراد مبتلا ممکن است در راه رفتن، صحبت کردن و بلع مشکل داشته باشند. همچنین تغییر در شخصیت و کاهش در توانایی تفکر و استدلال را تجربه می کنند. افراد با فرم بزرگسالی معمولا 15تا20 سال پس از شروع علایم، زنده می مانند.
جهش در ژن HTT علت بیماری هانتینگتون است. ژن HTT دستورالعمل برای ساخت یک پروتئین به نام هانتینگتین را فراهم می کند. اگرچه عملکرد این پروتئین ناشناخته است، اما به نظر می رسد این پروتئین نقش مهمی در سلولهای عصبی مغز نورونها بازی می کند .این جهش در یک قطعه از DNA در ژن HTT اتفاق می افتد که حاوی تکرار های سه تایی  CAG می باشد. این بخش از یک سری از بلوک های سه تایی نوکلئوتیدی DNA  (سیتوزین، آدنین، گوانین) تشکیل شده که این بلوکها چندین بار در یک ردیف پشت سر هم تکرار میشوند.به طور معمول در افراد نرمال، این تکرار CAG، 10 تا 35 بار در ژن تکرار می شود. در مبتلایان به بیماری هانتینگتون، این تکرارها از 36 تا بیش از 120 بار تکرار می شود. تمامی افراد با 36-39 تکرار CAG علائم و نشانه های بیماری هانتینگتون را نشان نمی دهند، در حالی که افراد با 40 یا بیش از 40 تکرار تقریبا همیشه این اختلال را نشان می دهند.
افزایش تکرارهای CAG منجر به تولید یک نسخه غیر طبیعی و طولانی پروتئین هانتینگتین می شود. این پروتئین بلند به تکه های کوچکتر بریده می شود و قطعات سمی را تولید می کند که به یکدیگر چسبیده و با تجمع در سلول های عصبی ، باعث ایجاد اختلال در عملکرد طبیعی این سلولهای عصبی می شوند. اختلال عملکرد و مرگ ناگهانی سلول های عصبی در مناطق خاصی از مغز زیربنای شروع علائم و در نهایت بیماری هانتینگتون می شود.
برای تشخیص این بیماری از روشهای مولکولی استفاده می شود . در این روش از یک جفت پرایمر برای تکثیر منطقه پلی گلوتامین برای PCR استفاده می شود و سپس با تعیین طول قطعه مربوطه تعداد تکرارها مشخص می شود . در آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی این تعیین طول قطعه توسط Fragment Analysis انجام می شود بنابراین تعیین تعداد تکرار بسیار دقیق انجام می شود.