برای بیماران : مراحل انجام تست NIPT
درسال هزار و نهصد و نود و هفت دانشمندان به وجودDNA  جنین درخون زنان باردار پی بردند. این کشف مهم که با ردیابی قسمت‌هایی ازکروموزم  Yجنین درسرم مادر توسط دنیس لو صورت گرفت، اساسی شد برای ظهــور روش‌های غیرتهاجمی تشخیص آنوپلوئیدی‌ها در دوران بارداری.
اصـول این روش برپایه اندازه گیریDNA  آزاد در پلاسمای مادر cell free DNA است که ازسلول‌های جفت آزاد میشوند. صاحب نظران، این کشف را انقلابی در علوم پرناتولوژی دانسته وپیش بینی میکنند که درآینده نزدیک تستهای مبتنی برآن، جایگزین روشهای رایج غربالگری گردد.
 Celll free DNA در هفته هفتم بارداری در خون مادر ظاهر و بلافاصله بعد از تولد نوزاد از گردش خون وی پاک می شود، بطوریکه پس از زایمان دیگر در خون مادر قابل تشخیص نیست.
چه افرادی کاندیدای انجام تست NIPT هستند؟
خانم های با سی و پنج سال سن یا بالاتر
  • وجود یک تست غربالگری مثبت
  • وجود یافته ای در سونوگرافی که نشان دهنده افزایش ریسک اختلالات کروموزومی است.
  • وجود سابقه قبلی جنین یا فرزند مبتلا به تریزومی های شایع
  • وجود سابقه خانوادگی ابتلا به تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱
  • خانم هایی که ترس زیادی از نمونه گیری تست های تشخیصی مثل آمنیوسنتز یا CVS دارند.
  • خانم هایی که زیر بار ریسک سقط تست های تشخیصی نمی روند.
  • خانم هایی که سابقه سقط مکرر (سه یا بیشتر از سه سقط زیر ۲۰ هفتگی یا وزن جنین زیر ۵۰۰ گرم) دارند.
  • خانم هایی که سابقه پارگی کیسه آب دارند.
  • خانم هایی که بعد از چندین سال سابقه ناباروری با روش IVF  باردار شده اند.
  • خانمهایی که رحم اجاره ای برای بارداری دارند.
 
نکته مهم :
در خانم های باردار مبتلا به سرطان  یا خانم هایی که سابقه دریافت خون طی ۱۲ ماه گذشته دارند، این تست توصیه نمی شود.
همچنین در موارد بارداری چند قلویی این تست توصیه نمیشود.