اخبار پایگاه : تعیین جنسیت جنین با روش PGD
تعیین جنسیت جنین با روش PGD
 
تشخیص جنسیت جنین، موضوعی است که هر پدر و مادری از گذشته تا امروز به آن علاقه مند بوده است. در کشورهای توسعه یافته، تعیین جنسیت جنین تکنیکی است که به منظور انتخاب جنسیت فرزند پیش از لقاح انجام میشود. زوج هایی هستند که علاقه ی آن ها به یک جنس خاص دختر یا پسر بیشتر است؛ برخی دیگر نیز پس از داشتن سه یا چهار فرزند دختر یا پسر در انتظار به دنیا آمدن فرزندی از جنس مخالف هستند ولی نتیجه ای نگرفته اند. برخی از زوج ها نیز به خاطر داشتن ژن های مربوط به بیماری های خاص، با تعیین جنسیت از تولد فرزندی با بیماری ژنتیکی پیشگیری می کنند.
PGD تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی میتواند برای تشخیص جنین استفاده شود. جنین های مورد نظر برای رسیدن به حاملگی، می توانند به رحم زن وارد شوند.PGD تنها روش برای انتخاب جنسیت است که نزدیک به صد درصد دقیق است زیرا قبل از کاشت جنین در رحم انجام می‌گیرد. در حالیکه این روش دقیق‌ترین تکنیک است اما پیچیده‌ترین روش نیز محسوب می‌شود.
برای انجام تکنیک تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی، ابتدا باید IVF صورت گیرد. بدین صورت که پس از تحریک تخمدان، چند تخمک از مادر خارج می شود. سلول تخمک در آزمایشگاه با استفاده از اسپرم پدر در یک روش لقاح داخل آزمایشگاهی بارور می شوند. 
تخمک های بارور شده جنین نامیده میشوند. همان طور که جنین ها از طریق تقسیم میتوز گسترش می یابند، براساس جنسیتی که واجد آن هستند جدا میشوند. بدین منظور، هنگامی که یک جنین پس از تقسیمات سلولی به تعداد شش تا هشت سلول برسد، برش لیزری کوچک در غشای سلول تخمک موجب میگردد تا یکی از سلول ها بدون اینکه دچار آسیبی شود، از سایر سلولها جدا گردد. هر سلولی در جنین شامل کپی یکسان از ژنوم کل فرد است. حذف یکی از این سلول ها به جنین در حال رشد آسیب نمی رساند. یک متخصص ژنتیک سپس کروموزوم ها را در سلول های استخراج شده، از لحاظ نقص ژنتیکی و به منظور تجزیه و تحلیل قطعی جنس جنین مطالعه می کند.جنین های واجد جنس مورد نظر که از لحاظ ژنتیکی نیز قابل قبول می باشند در رحم مادر قرار میگیرند.
در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی امکان تعیین جنسیت جنین در مرحله پیش از لانه گزینی با استفاده از روشPGD وجود دارد.
در تشخیص جنسیت پیش از لانه گزینی پس از بررسی خون مادر و پدر و تعیین پروفایل آنها با استفاده از تکنیک STR ، یکی از سلول های جنین لقاح یافته در شرایط آزمایشگاهی، مورد بررسی های PGD جهت تعیین جنسیت قرار گرفته و پس از انتخاب جنسیت مورد دلخواه والدین به رحم مادر منتقل می گردد.