اخبار پایگاه : روز معلم مبارک باد
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی روز معلم را به تمامی آموزگاران ، معلمان و اساتید مهربان و دلسوز کشور تبریک عرض می نماید.
با آرزوی موفقیت ایران و ایرانی در تمام عرصه های زندگی