اخبار پایگاه : روز جهانی ماما
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی روز جهانی ماما را به تمام ماماهای عزیز و مهربان سرزمین مان تبریک عرض می نماید.
با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای این عزیزان در سراسر دنیا