اخبار پایگاه : انجام PGD بر روی بیش از 90 خانواده
خانواده هایی که دارای یک فرزند مبتلا می باشند، به دنبال راه حلی جهت اطمینان از سلامت فرزند بعدی خود هستند. اگرچه برای بسیاری از بیماری ها بررسی سلامت جنین با روش تشخیص پیش از تولد PND امکان پذیر می باشد ولی برای جلوگیری از سقط جنین در صورت مبتلا بودن، بهتر است بررسی پیش از بارداری و با تکنیک  PGD انجام گیرد. نکته قابل توجه این است که برای بسیاری از بیماری های شایع از جمله سرطان های ارثی ، آلبینیسم ، نوروفیبروماتوز ، کلاین فلتر و ... مجوز سقط جنین صادر نمی شود. همچنین PGD به خانواده هایی توصیه می شود که دارای یک فرزند مبتلا بوده و تنها درمان قطعی برای آنها، پیوند مغز استخوان می باشد. در این صورت معمولا بهترین فرد دهنده، برادر و یا خواهر فرد بیمار می باشد. یکی از امیدهایی که PGD ایجاد کرده بررسی سازگاری بافتی (HLA typing) پیش از بارداری است. با این روش می توان با اطمینان از سلامت فرزند ایجاد شده، جان فرد دیگری را از طریق پیوند مغز استخوان یا دیگر بافت ها مانند پوست و ... نجات داد. به علاوه به کمک PGD می توان ناهنجاری های عددی کروموزوم ها (آنیوپلوئیدی کروموزوم های 13، 16، 18، 21، X و Y) را قبل از بارداری در جنین بررسی کرد.
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با راه اندازی PGD از سال 1388 تا کنون و با تجربه انجام کار بر روی  689 بلاستومر (95  خانواده)، یکی از قدیمی ترین، دقیق ترین و پیشرفته ترین مراکز ارائه دهنده این نوع خدمات به خانواده هایی است که خواهان بررسی سلامت و یا تعیین جنسیت جنین خود پیش از بارداری می باشند.