اخبار پایگاه : 31 اردیبهشت روز ملی اهدای عضو
سی و یکم اردیبهشت، روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی گرامی باد.
هر ساله، سی و یکم اردیبهشت ماه، یادآور ایثار و گذشت کسانی‌ است که با بخشش خود، به چهره درهم تنیده دنیای همنوعانشان طرح و رنگی از زندگانی دواندند؛
به امید آنکه با فرهنگ‌سازی صحیح، هیچ نیازمند اهدای عضوی جان خود را در اثر نرسیدن عضو پیوندی از دست ندهد.