اخبار پایگاه : برگزاری یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ دهم لغایت دوازدهم شهریور ماه برگزار شد.
در این همایش جناب آقای دکتر زینلی به عنوان رئیس و دبیر علمی همایش حضور داشتند و شرکت زیست فناوری کوثر هم به مدیریت ایشان در این همایش حضور داشت.