اخبار پایگاه : 8 مهر ماه روز جهانی ناشنوایان
روز جهانی ناشنوایان هر ساله در روز سی ام ماه سپتامبر گرامی داشته می‌شود، تا توجه عموم مردم، سیاستمداران و نهادهای مردمی و دولتی را به دستاوردهای ناشنوایان و نیز افراد ناشنوا جلب کند.
نامگذاری این هفته مصادف با هفته آخر سپتامبر، گرامیداشت سالروز فوت «دکتر شرایر» است. وی اولین رئیس ناشنوای فدراسیون ناشنوایان و دانشگاه گالوت بود. نخستین بار در سال 1951 و در شهر رم ایتالیا بود که فدراسیون جهانی ناشنوایان به عنوان نهادی غیر دولتی برای حمایت از ناشنوایان تشکیل شده و به رسمیت شناخته شد. هدف از تشکیل این فدراسیون که بیش از 130 کشور جهان در آن عضو هستند، احقاق حقوق ناشنوایان، شناسایی و بهبود مشکلات و موانع بر سر زندگی روزانه آنها و نیز فراهم آوردن شرایط تحصیل، اشتغال و زندگی برابر با سایر افراد جامعه است.
در کشور ما نیز از سال 1380 که شورای فرهنگ عمومی با پیشنهاد روز 8 مهرماه به عنوان روز جهانی ناشنوایان در ایران موافقت کرد تا کنون، این مراسم برگزار می‌شود.
در کنار ایجاد امکانات مناسب و بسترسازی های متناسب با نیاز ناشنوایان، خدمات پیشگیرانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استغربالگری شنوایی نوزادان جهت شناسایی و مداخله بهنگام خدمات درمانی و توانبخشی برای نوزادان دچار مشکلات شنوایی، آموزش به خانواده کودک ناشنوا در خصوص نحوه تعامل و پذیرش کودک،تربیت شنیداری‌ کودک‌ ناشنوا، آموزش گفتارخوانی، آموزش نحوه تعامل و پذیرش کودک،تربیت شنیداری‌ کودک‌ ناشنوا، آموزش گفتارخوانی و زبان اشاره از این جمله اقدامات است.
به علاوه اقدامات درمانی، تامین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز نظیر سمعک، عمل های جراحی نظیرکاشت حلزون و یا سایر عملهای جراحی اصلاحی، ارائه آموزش های مناسب و به موقع و نیز ایجاد مراکز توانبخشی از اموری است که باید در راستای بهبود شرایط ناشنوایان و تسهیل زندگی برای خود و خانواده هایشان انجام گیرد.
همچنین با توجه به شعار همیشگی جامعه بهداشت و سلامت که پیشگیری بهتر از درمان است لزوم توجه به ناشنوایی هایی که جنبه ارثی و ژنتیکی در خانواده دارند بسیار مهم است. و چه بسا خانواده های دارای فرزند مبتلا بتوانند با انجام آزمایش های ژنتیک مرتبط با ناشنوایی بتوانند از تولد فرزند مبتلای دیگری جلوگیری کنند.
در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی، بررسی موتاسیون انواع ژن های مرتبط با ناشنوایی ژنتیکی با استفاده از روش های نوین سلولی و مولکولی انجام می گیرد که این بررسی ها در مراحل پیش از لانه گزینی جنین وپیش از تولد جنین موجب جلوگیری از تولد فرزندان واجد نقص در شنوایی خواهد شد.