اخبار پایگاه : 18 مهر ماه روز جهانی سلامت روان
دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان (WFMH) به عنوان "روز جهانی بهداشت روان " نامگذاری شده است. این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران  (18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد.
سلامت روان به حالتی از سلامتی گفته می شود که فرد به کمک آن به توانایی های خود پی می برد، بر استرسهای طبیعی زندگی اش غلبه می کند، به طور مؤثر کار می کند و قادر به همکاری با اقشار جامعه است.
از سال ۱۹۳۰، یعنی بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی بهداشت روان بود که این رشته بصورت جزئی از علوم پزشکی درآمد.
در سال ۱۹۴۸ در سومین کنگره بین المللی بهداشت روان که در لندن تشکیل شد، "فدراسیون جهانی بهداشت روان" بنیان گذاری شد و در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و سازمان جهانی بهداشت درآمد.
ویژگی افرادی که از نظر روانی سالم هستند:
احساس آرامش، امنیت و کفایت می کنند.
توانایی های خود را در حد واقعی، ارزیابی می‌کنند، نه بیشتر و نه کمتر.
به خود احترام می‌گذارند  و کمبودهای خود را می‌پذیرند.
به حقوق دیگران احترام می‌گذارند.
می‌توانند به دیگران علاقمند شوند و آن ها را دوست بدارند. می‌توانند احترام و دوستی دیگران را جلب کنند.
می‌توانند نیازهای زندگی خود را برآورده سازند و برای سختی های زندگی خود، راه حلی پیدا می کنند.
قادرند مسئولیت های روزمره ی خود را با انتخاب اهداف معقول پیش ببرند.
طوری تحت تاثیر عواطف، ترس، خشم، عشق یا گناه خود قرار نمی‌گیرند که زندگی شان آشفته شود.
نشانه هایی که درباره به خطر افتادن سلامت روان هشدار می دهند:
احساس نگرانی و غمگینی و ترس دائمی و بدون دلیل
از دست دادن سریع تعادل روانی
 بی خوابی های مکرر
 افسردگی و سرخوشی متناوب و به صورت ناتوان کننده
بی‌علاقگی و تنفر دائمی نسبت به مردم
آشفتگی زندگی
عدم تحمل دائمی فرزندان
همواره خشمگین شدن و بعد دچار پشیمانی گشتن
دائما حق را به خود دادن و دیگران را ناحق شمردن
احساس درد و شکایت های بی‌شمار بدنی که علتی برای آن پیدا نمی شود
اگر شخصی وجود یکی از علائم فوق را در خود قطعی بداند، باید به روانشناس مراجعه کند.
افراد آسیب پذیر از نظر سلامت روان
بیماران و معلولین روانی، عقب ماندگان ذهنی، بیماران صرعی، سالمندان، معتادان، بیکاران، فقیران، کودکان و نوجوانان، زنان باردار، افراد طلاق گرفته و داغدیده، افراد بی سرپرست، زندانیان و مهاجران.
قشر آسیب پذیر در الویت درمان قرار دارند.
عوامل موثر در بروز بیماری های روانی:
بیماری های جسمی آترواسکلروز عروق مغزی، سرطان ها، بیماری های متابولیک، برخی بیماری های اعصاب، بیماری های غدد درون‌ریز، صرع و ... .
وراثتکودکی که پدر و مادرش هر دو روان گسیخته اند، احتمال ابتلای او به روان گسیختگی، ۴۰ برابر بیشتر از کودکان دارای پدر و مادر سالم است.