اخبار پایگاه : 23 مهر ماه روز جهانی عصای سفید
پانزدهم اکتبر، به عنوان روز بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، نامگذاری شده است.
بسیاری از نابینایی ها قابل پیش گیری هستند؛ زیرا نابینایی و کم بینایی، یا ارثی است یا غیرارثی که هر کدام، پیش گیری و درمان مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال در موارد ارثی، می توان با انجام مشاوره های پیش از ازدواج، از بروز آن ها جلوگیری کرد و در موارد غیرارثی، میتوان با مراجعه به موقع به پزشک متخصص و رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، از بروز آن جلوگیری به عمل آورد. پس بهتر است با توجه عملی به شعارِ «پیش گیری، بهتر از درمان»، زندگی ای سرشار از سلامت و نشاط برای خود، خانواده و جامعه به ارمغان آوریم.
بیماری های ژنتیکی نابینایی:
این بیماری ها شامل بیماری لبر ، بیماری آنیریدیا و بیماری رتینیت پیگمنتوزا می باشد. نوروپاتی ارثی عصب بینایی (LHON)،نوعی بیماری ارثی با ضعف بینایی چشم ها و فقدان دید مرکزی می باشند.علت اولیه فقدان دید، جهش در DNA میتوکندریایی است. اگرچه تاثیر فاکتورهای ژنتیکی یا اپی ژنتیکی ناشناخته ای نیز در نوروپاتی آن پیشنهاد می شود. یک شکل از این بیماری،بیماری لبر آموروزیس مادرزادی است که به نظر می رسد در هنگام تولد یا در چند ماه اول زندگی بروز می یابد.
بیماری رتینیت پیگمنتوزا (RP) یک بیماری ارثی بوده که باعث اختلال شدید بینایی می شود و در مراحل اولیه فرد در شب دچار مشکل می شود و با پیشرفت بیماری دید فرد در روز هم کاهش  پیدا می کند. علت کاهش دید زوال تدریجی گیرنده های نوری شبکیه است.در واقع این بیماری نوعی بیماری دژنراتیو است که درآن سلول های ویژه گیرنده نوری و حساس به نور می میرند و این امر به تدریج منجر به نابینایی می شود. الگوی وراثت بر اساس آنالیز شجره نامه تعیین می شود تاکنون بیش از 100 ژن و لوکوس برای این بیماری شناخته شده است که به شکل های اتوزومی مغلوب، اتوزومی غالب ، وابسته به جنس مغلوب و غیر وراثتی ایجاد می شود.
سندروم آنیریدیا به علت عدم رشد و تکامل ساختارهای چشمی جنین از جمله عصب بینایی و شبکیه در حین بارداری مادر ایجاد می شود و نوزاد یا با دید کم و یا با کوری کامل متولد می شود. در واقع در این افراد ناحیه تکامل نیافته عنبیه نسج ضخیمی است که به خوبی کامل نشده اند. سندروم انیریدیا به اشکال تک گیر و ژنتیکی با توارث اتوزومی مغلوب دیده می شود. این سندروم گاهی با عارضه دیگری مثل سندروم WAGR همراه است که به تومور ویلیامز مربوط است. که نوعی تومور سرطانی است که در کلیه قبل از سن 8 سالگی تشکیل می شود.