برای بیماران : کاریوتایپ چیست؟
کاریوتایپ چیست
امروزه معلوم شده است که علت بسیاری از بیماریهای ژنتیکی اختلال در حالت و وضعیت کروموزم ها هست 
کروموزوم ها در داخل سلولهای بدن و به تعداد ۴۶ عدد هستند . کم و یا زیاد شدن آنها یا بخشی از آنها و یا جابجایی بین آنها معمولا باعث بیمار شدن و یا ایجاد مشکلات متعددی در فرد می شود برای همین مشخص کردن وضعیت کروموزم های یک فرد و تغییرات احتمالی عددی و یا ساختاری در آن با روش سیتوژنتیک و انجام کاریوتایپ یک ضرورت می باشد . کاریوتایپ یعنی چیدمان کروموزم ها در کنار هم و مقایسه آنها تا بتوان وجود احتمال نقص را پیدا کرد .
بررسی کروموزومی روی نمونه های خونی آزمایش کاریوتایپ روی نمونه های خون به صورت معمولی (نواری) و با تفکیک پذیری بالا انجام میگرد.
مراحل انجام آزمایش شامل کشت ،برداشت harvest ، لام گیری یا گستره کروموزومی ، رنگ آمیزی کروموزومها Banding و بررسی دقیق زیر میکروسکوپ می باشد .
برای کشت کروموزومی خون محیطی ، باید در حد امکان از خون تازه که به آن ماده ضد انعقاد (سدیم هپارین) اضافه شده است استفاده شود ( در مواردی خون ۴-۵ روزه نیز مناسب می باشد ).
کشت کروموزومی معمولا ۷۲ ساعت وقت نیاز دارد . بعد از اتمام کشت نوبت برداشت است . بعد از برداشت از کروموزومها گستره تهیه کرده و بعد از آماده سازی که معمولا دوهفته وقت لازم دارد (مرحله پیرسازی یا aging) کروموزمها را رنگ آمیزی می کنند تا بتوان زیر میکروسکوپ بررسی کرد . مرحله بررسی کروموزومها مهمترین مرحله برای این روش می باشد .
فرد مطالعه کننده با کمک نرم افزار و چشم و تجره تک تککروموزومها را برای احتمال وجود اختلال بررسی می کند .
در اکثر موارد کروموزوم های چندین سلول یا چندین گستره کروموزومی مورد مطالعه قرار می گیرند . بعد از بررسی گزارش کتبی به خانواده تحویل داده و نتیجه به آنها اعلام می شود . در گزارش توصیه هایی به پزشک و یا خانواده صورت می گیرد .
انجام آزمایش کاریوتایپ به چه افرادی توصیه می شود :
 1. وجود اختلالات کروموزومی در والدین
 2. سندروم های شایع ( داون ، پاتو ، ادوارد و ... )
 3. اختلال کروموزومی واضح در فرد یا بستگان درجه یک ( پدر ، مادر ، خواهر و برادر و یا فرزند )
 4. تعیین جنسیت در مواردی که جنسیت فرد مورد سوال است 
 5. زوجینی که چند بار سقط داشته اند ( سقط مکرر )
 6. افرادی که مشکل ناباروری یا نازایی دارند 
 7. اگر دوره قاعدگی نامنظم باشد یا فرد عادت ماهیانه نشده باشد 
 8. در صورت ابهام جنسی و یا وجود اندام های تناسلی غیر طبیعی 
 9. مرده زایی ، مرگ بدون دلیل بعد از تولد
 10. ناهنجاری مادرزادی
 11. در مواردی فرد مشکلاتی مانند کوتاهی یا بلندی قد دست و پاهای بزرگتر و یا کوتاه تر از حد طبیعی ، صورت غیر معمول و گوش های بزرگ دارد
 12. افرادی که در خانواده شان فرزندان معمول بدون علت مشخص وجود دارد 
 13. زمانیکه در خانواده و نزدیکان ، افراد کم توان ذهنی بدون دلیل یا ناشناخته وجود دارند
 14. افرادی که در خانواده و بستگان دارای بیماری های ژنتیکی ناشناخته هستند 
توجه :تعیین کاریوتایپ ، یک آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج نیست و در مواردی که در بالا ذکر شده انجام آن توصیه می شود .