برای بیماران : مشاوره ژنتیک
مشاوره ژنتیک
بیماری های ژنتیکی معمولا فرد و خانواده را در تمام عمر درگیر می کنند.این بیماری ها معمولا غیر قابل درمان بوده و یا درمانهای بسیار پر هزینه را طلب می کنند واحتمال وقوع مجدد آنها  در بارداریهای بعدی و یا دیگر اعضای خانواده وجود دارد لذا مشاوره ژنتیک  قبل ازدواج یا قبل از بارداری  بسیار ضروری میباشد .
مشاور ژنتیک سعی می کند با مشاوره با خانواده ورسم شجره خانوادگی  وبررسی پرونده پزشکی خانواده درخواست انجام آزمایش های تکمیلی مورد نیاز,معاینه بیمار و بررسی متون علمی و روش های مشابه,علت بیماری, نحوه توارث,میزان خطر برای حاملگی بعدی,احتمال خطر برای ازدواج دو فرد,وضعیت سلامت و یا ناقل بودن خواهر,برادر و یا والدین یک بیمار ژنتیکی و نظایر آن را تعیین نماید و خانواده را از روش های تشخیصی موجود و انجام آزمایشهای ژنتیک ضروری آگاه سازد. ژنتیک پزشکی با سرعت سرسام آوری در حال پیشرفت و تاثیر گذاری بر روی دیگر علوم مخصوصا پزشکی می باشد.پیشرفتهای جدید نظیرازمایش های  WES  WGS, امکان تشخیص های سریعتر, دقیق تر و ارزانتر را برای بیماران و خانواده ها فراهم می آورند.
مشاوره ژنتیک در  موارد زیر ارائه می شود:
مشاوره قبل از ازدواج ( بررسی درصد خطر احتمالی),مشاوره قبل از بارداری (بررسی احتمال خطر و راهنمایی برای انجام آزمایش های احتمالی),موارد ناباروری,سقط مکرر, مرده زایی و یا وجود انواع اختلالات در فرزند یا نزدیکان,مشاوره حین بارداری (راهنمایی در خصوص انجام آزمایش های بررسی سلامت جنین مانند لزوم غربالگری,انجام آمنیو سنتز و یاQFPCR  , مشاوره ژنتیک به منظور انجام آزمایش های قبل از تولد,تشخیص ناقلین,مشاوره به منظور ارائه خدمات تعیین هویت از جمله تعیین رابطه پدر فرزندی,رابطه مادر فرزندی,تعیین رابطه خویشاوندی از طرف پدر و یا مادر,رابطه برادر و خواهری و نیز تعیین هویت برای ارائه به مرکز ثبت احوال و ارسال به خارج از کشور, مشاوره برای انجام PGD مولکولی.