برای بیماران : روز جهانی تالاسمی
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی روز جهانی تالاسمی را به تمامی بیماران محترم تالاسمی و همکاران محترم پزشک سراسر کشور تبریک عرض نموده و برای تمامی بیماران و همکاران سلامتی و طول عمر آرزومند است.
آزمایشگاه دکتر زینلی مفتخر است که به عنوان یکی از مجهزترین ازمایشگاههای ژنتیک کشور  مخصوصا در زمینه تالاسمی از سالیان قبل در خدمت جامعه محترم بیماران تالاسمی می باشد و در پیشگیری از تالاسمی با انجام آزمایش ژنتیک تشخیص پیش از تولد (PND) نقش بسیار برجسته ای داشته است.برنامه غربالگری بیماری تالاسمی از سال ۱۳۷۶ در ایران طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در تمامی مرکز بهداشتی سراسر کشور جهت تشخیص زوجین ناقل بتا تالاسمی و مشکوک به تالاسمی انجام شده ودر صورت نیاز به آزمایش پیش از تولد تالاسمی زوجین  به ازمایشگاه ژنتیک ارجاع داده میشوند .    
خدمت به بیماران تالاسمی در زمینه تشخیص پیش از تولد زوجین ناقل یا مشکوک به تالاسمی افتخار ماست.
بررسی ژنتیکی تالاسمی آلفا و بتا و دیگر هموگلوبینوپاتی ها با روش مستقیم 
(تعیین توالی ژن مربوطه) و روش های  غیر مستقیم
و MLPA (بررسی حذف های ژنی آلفا و بتا ) در این مرکز امکانپذیر می باشد.