مطالب مفید : بیماری فاویسم
بیماری فاویسم بیماری ارثی خونی می باشد که در اثر نقص آنزیم گلوکوز ۶ فسفات دهیدروژناز ایجاد می شود.
در بیماران با کاهش یا نقص فعالیت در این آنزیم، علائم بالینی پس از مصرف باقلا و برخی داروهای خاص ایجاد می شود که این علائم شامل آنمی،ایکتر (زردی) و هموگلوبینوری (وجود مقادیر زیاد هموگلوبین در ادرار) می باشند. در بیشتر افراد همولیز (لیزگلوبولهای قرمز) خود به خود محدود شونده است.
این بیماری ژنتیکی وابسته به جنس مغلوب است و پسران یک مادر ناقل بیماری پنجاه درصد در هر بارداری مبتلا می شوند و در دختران مادر ناقل پنجاه درصد احتمال ناقل بودن وجود دارد.
در ایران غربالگری فاویسم در روزهای ابتدای تولد و در مراکز بهداشت سراسر کشور انجام می شود.