برای بیماران : نقایص مادرزادی قلبی
نقایص مادرزادی قلبی به وضعیتی گفته می شود که از زمان تولد به وجود می آید و بر روی ساختار قلب نوزاد و عملکرد آن تاثیر می گذارد. از جمله نقایص شایع قلبی می توان به نقص دیواره بطنی، نقص دیواره دهلیزی و باز بودن مجرای شریانی و تترالوژی فالوت اشاره کرد.
عواملی چون سن بالای والدین هنگام لقاح، ابتلای مادر به دیابت،  سیگار کشیدن، بیماری تب دار مادر، مصرف دارو در طی بارداری، عدم مصرف مولتی ویتامین قبل و حین بارداری می تواند در بروز بیماری نقش داشته باشد.
علت نقایص مادرزادی در میان اکثر نوزادان ناشناخته است. برخی از این نقایص ممکن است به علت تغییرات ژنتیکی یا کرموزومی باشد. اگر چه درصد کمی از این نقایص مادرزادی قلبی با مسائل ژنتیکی در ارتباط می باشد که اکثرا همراه با ناهنجاری های دیگری نیز می باشند که با سونوگرافی آنومالی جنین قابل بررسی می باشد.
راه تشخیص در اکثر موارد با انجام اکوی قلب جنین در هفته هجده تا بیست بارداری می باشد. در برخی موارد در آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری و سونوگرافی جنین افزایش ضخامت NT می تواند با ناهنجاری قلبی همراه باشد.