اخبار پایگاه : انواع تستهای تشخیصی ویروس کرونا (COVID-۱۹)
انواع تستهای تشخیصی ویروس کرونا (COVID-۱۹)
تشخیص RNA ویروس با روش RT-PCR (آزمایش مولکولی):
رایج ترین و قابل اعتمادترین آزمایش برای تشخیص بیماری کرونا آزمایش PCR است، که با استفاده از نمونه سواب های بینی و حلق صورت می گیرد.
در اکثر افراد مبتلا به عفونت علامت دار کووید ۱۹، RNA ویروس در سواب حلق و بینی از روز اول ظهور علائم قابل تشخیص می باشد و در هفته اول شروع علائم به نقطه اوج می رسد.البته تست فوق منفی کاذب نیز دارد،و در صورت بروز علائم تیپیک بیماری، تکرار تست توصیه می شود.
روشهای سرولوژی (با بررسی آنتی بادی IgM و IgG)
از این روش می توان به طور غیر مستقیم، با سنجش آنتی بادی ها، افراد مبتلا شده را شناسایی کرد.تولید آنتی بادی در بدن در واکنش به یک عفونت به طور معمول طی یک یا دو هفته انجام می شود.آنتی بادی IgM در اوایل عفونت ایجاد می شود و آنتی بادی IgG در انتهای بیماری و بعد از بهبودی ایجاد می شوند.
از آنجا که ممکن است انتی بادی IgM در روزهای اول بروز بیماری ایجاد نشود و قابل تشخیص نباشد،لذا بررسی آنتی بادی IgG برای COVID-۱۹ اختصاصی تر می باشد، و استفاده از این تست بیشتر برای بررسی ابتلا یا وجود ایمنی در فرد استفاده می شود.