اخبار پایگاه : بررسی ژنتیکی بیماری های نادر پوستی
بررسی ژنتیکی بیماری های نادر پوستی
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی از سالیان پیش با انجام آزمایش های گوناگون و بررسی ژنتیکی اکثر بیماری های ژنتیکی نادر پوستی نظیر ای بی (EB)، ایکتیوز، اکتودرمال دیسپلازی، آلوپسی و ... کمک شایانی در پیشگیری از بروز مجدد این بیماری های پوستی در خانواده ها داشته است.
در حال حاضر با روش NGS امکان بررسی دقیق بیماری های پوستی با چندین ژن درگیر نظیر  (بیماری پروانه ای یا همان EB و ایکتیوز) بیشتر شده است.
همچنین امکان بررسی اکثر بیماری های نادر پوستی با روش NGS وجود دارد.
در صورتی که در خانواده سابقه ای از بیماری پوستی ژنتیکی وجود دارد قبل از اقدام به بارداری،جهت مشاوره ژنتیک مراجعه نمایید.