برای بیماران : سقط درمانی
در چه مواردی سقط درمانی قانونی توصیه می شود؟
۱) درصورتی که ادامه بارداری مادر منجر به مرگ جنین یا مادر شود. در موارد بیماری های مادر که بر طبق نظر پزشک معالج خانم باردار ادامه بارداری خطرناک می باشد. از جمله این موارد  می توان به بیماری های قلبی خاص با شرایط خاص در مادر و برخی بیماری های گوارشی و کلیوی و ریوی با شرایط خاص ذکر کرد.
۲) اندیکاسیونهای سقط جنین : در بیماری ها و ناهنجاریهای جنینی که به مرگ جنین داخل رحم (مرده زایی) یا مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد جنین منجرمی شود یا مواردی که ادامه بارداری موجب عسر و حرج می باشد.
از جمله موارد شایع اندیکاسیونهای سقط درمانی به علت ناهنجاری یا بیماری در جنین می توان به تالاسمی، هموفیلی A و B (سطح فاکتور کمتر از یک درصد) و تریزومی های ۱۳ و ۱۸ و ۲۱ (سندرم داون) ، آناسفالی، هیدروپس فتالیس در جنین با هر مکانیزمی، بیماری کلیه پلی کیستیک نوع مغلوب، SMA و PKU و بیماری های متابولیک و دوشن و موارد MR (نظیر مشکل کروموزومی) سندرم ایکس شکننده  و ... اشاره کرد. لازم به ذکر است که در بیماریهایی که مجوز قانونی سقط صادر نمی شود نظیر بیماری هانتیگتون و بیماری کلیه پلی کیستیک بالغین و سندرم مارفان توصیه به PGD می شود .