مطالب مفید : آلوپسی (Alopecia)
آلوپسی یک بیماری اتوایمیون است که سیستم ایمنی بدن فرد فولیکول های مو را خودی تشخیص نداده و به عنوان یک غریبه با آن برخورد می کند،که در اکثر موارد در موهای سر و یا تمام بدن بروز می کند. از انواع آلوپسی میتوان به آلوپسی آره ئاتا (موضعی)، یا آلوپسی توتالیس که در این نوع تمامی موهای سر از بین میرود و در نوع آلوپسی یونیورسالیس تمامی موهای سر و بدن از بین میرود .
پژوهش های اخیر حاکی از آن است که این بیماری در برخی موارد ممکن است اساس ژنتیکی داشته باشد که در این موارد بررسی سابقه خانوادگی فرد مبتلا و رسم شجره خانوادگی می تواند در تشخیص ژنتیکی بیماری کمک کننده باشد.
این بیماری می تواند همراه با ویتیلیگو و تیروئیدیت باشد و در برخی موارد حتی ممکن است با ایکتیوز همراه باشد.
ژن های متعددی در ارتباط با این بیماری مطرح می باشد که نحوه توارث های متفاوتی از جمله اتوزوم غالب و مغلوب و وابسته به جنس مطرح می باشد، که امروزه با انجام آزمایش WES می توان ژنهای شناخته شده در ارتباط با این بیماری را شناسایی کرد. از جمله ژنهای درگیر می توان به AA۱ و AA۲ و HR و AGA۱ اشاره کرد.