اخبار پایگاه : صحبت های دکتر زینلی در پنجمین نشست انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژیک ایران
دکتر سیروس زینلی مدیر عامل شرکت زیست فناوری کوثر در پنجمین نشست انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژیک پزشکی ایران که با محوریت (تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیوتکنولوژی پزشکی) برگزار شد گفت:
شیوع کرونا اثرات منفی متعددی از نظر اقتصادی و اجتماعی در دنیا ایجاد کرده است و می تواند از نظر سیاسی نیز نتایجی مخربی داشته باشد.
طبیعتا حوزه حوزه بیوتک و شرکتهای تولیدی هم از این قاعده مستثنا نبوده اند. صنعت بیوتک یکی از صنایعی است که وابستگی زیادی به تحقیق و توسعه دارد و تعطیلی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اثر منفی بر این حوزه داشته است. در سالهای اخیر بهترین دانشجویان و نخبه های کشور را جذب کرده ایم، اما در حال حاضر حتی پایان نامه های دانشجویی از فرایند تحقیق و انجام امور آزمایشگاهی تا داوری و قضاوت همه به مشکل برخورده است و بخاطر شرایط کرونایی، آموزش نیز محدود شده و با اینکه از فضای مجازی حداکثر استفاده شده است ولی هرگز تاثیر آموزش حضوری را ندارد.
باید با جدیت و سرعت بیشتر، زنجیره انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر را متوقف کنیم وگرنه ماه های آینده برای کشور بسیار سخت تر خواهد بود. در ماه های پیش رو زنجیره تامین،مشکلات زیادی خواهد داشت و با توجه به پابرجا بودن مشکلات اقتصادی، امیدواریم پیش بینی و مدیریت لازم صورت گیرد.
مدیریت شرکت زیست فناوری کوثر در پایان هشدار داد، ایران اگر نتواند در کنترل بیماری موفق شود به وسیله کشورهای دیگر تنبیه می شود، بنابراین برای پیشگیری از انتشار بیماری تلاش بیشتری کنیم ولی من از طرف مسئولان کشور جدیتی برای کنترل بیماری نمی بینم و فکر می کنم مشکلات بیشتری خواهیم داشت.