اخبار پایگاه : امکان بررسی تعیین هویت خویشاوندی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی
آیا تا به حال شنیده اید که پدر و مادری بعد از سالها فرزند خود را که گم کرده بودند پیدا کرده اند. یا اینکه در زمان تولد به عمد یا اشتباه نوزادی با دیگری جا به جا شده است. و یا حتی در بسیاری از موارد بعد از سالها خانواده ای موفق شدند پیکر شهید خود را که سالها مفقود الاثر بود شناسایی کنند. حتما این سوال در ذهن شما شکل گرفته است که این والدین چگونه مطمئن می شوند این فرد، فرزندشان است. کافی است آزمایش تعیین هویت را انجام دهند. این تنها یک مثال ساده برای اهمیت آزمایش تعیین هویت است. در موارد جنایی که قرار است قاتل از روی قطره ای خون، تار مو و پیدا شود نیز آزمایش تعیین هویت انجام می شود.
بخش تعیین هویت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های تعیین هویت ژنتیکی و دارا بودن گواهی صحت عملکرد از مرکز GEDNAP آلمان آمادگی دارد کلیه خدمات مربوط به تعیین هویت، تعیین روابط خویشاوندی و بررسی نمونه های مجهول شما را ارائه دهد.
امکان بررسی رابطه تعیین هویت خویشاوندی در موارد زیر امکان پذیر است:
  • رابطه پدرمادرفرزندی
  • رابطه برادری از طرف پدر
  • رابطه خواهری از طرف مادر و رابطه خواهری از طرف پدر
  • رابطه عموزادگی (پسرعمویی) یا قرابت ذکوری
  • رابطه قرابت مادری(اثبات نسبت  دخترخاله و خاله وخواهر زاده و دایی و خواهر زاده)
  • رابطه مادربزرگ پدری با نوه دختر
  • رابطه پدربزرگ پدری با نوه پسر
  • خواهر برادری از طرف مادر یا از طرف پدر