مطالب مفید : انجام آزمایش کاریوتایپ به چه افرادی توصیه می شود؟
انجام آزمایش کاریوتایپ به چه افرادی توصیه می شود؟
 • وجود اختلالات کروموزومی در والدین
 • سندرم های شایع ( داون ، پاتو ، ادوارد و ... )
 • اختلال کروموزومی واضح در فرد یا بستگان درجه یک ( پدر ، مادر ، خواهر و برادر و یا فرزند )
 • تعیین جنسیت در مواردی که جنسیت فرد مورد سوال است مانند ابهام جنسی
 • زوجینی که چندین  بار سابقه سقط داشته اند ( بیش از سه بار سقط مکرر )
 • افرادی که مشکل ناباروری یا نازایی دارند و درموارد الیگواسپرمی یا آزواسپرمی در مردان (فقدان اسپرم یا کاهش تعداد اسپرم)
 • اگر دوره قاعدگی نامنظم باشد یا فرد دچار آمنوره(عدم وجود سیکل ماهیانه قاعدگی) اولیه یا ثانویه باشد
 • در صورت ابهام جنسی و یا وجود اندام های تناسلی غیر طبیعی 
 • مرده زایی ، مرگ بدون دلیل بعد از تولد
 • ناهنجاری مادرزادی
 • در مواردی که فرد مشکلاتی جسمی متعدد مانند صورت غیر معمول وناهنجاریهای های دیگر دارد
 • افرادی که در سابقه خانوادگی فرزندان کم توان ذهنی و جسمی بدون علت مشخص وجود دارد 
توجه:  آزمایش کاریوتایپ ، یک آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج نیست و فقط  در مواردی که در بالا ذکر شده انجام آن توصیه می شود.