برای بیماران : مصرف الکل در بارداری الکل
الکل موجود در خون مادر از طریق جفت وارد بدن جنین می شود و بر روی رشد تمام اعضای بدن او تاثیر می گذارد. از آنجا که اعضای اصلی بدن مانند سیستم عصبی و عروقی در سه ماهه اول بارداری تشکیل می شود مصرف الکل در این دوره تاثیرات شدیدتری دارد اما رشد ارگان های جنین در تمام طول بارداری وجود خواهد داشت و لذا مصرف الکل در تمام این مدت می تواند آسیب زننده باشد.
از عوارض مصرف الکل در بارداری می توان به تولد نوزاد نارس،وزن کم نوزاد هنگام تولد ، سقط جنین و مشکل قلبی مادر زادی، مشکلات شنوایی و ناهنجاری در جنین اشاره کرد.
لازم به ذکر است که هیچ مقدار و تعداد دفعات امنی برای مصرف الکل نمی توان مشخص کرد، مخصوصا مصرف الکل در سه ماهه اول بارداری بسیار مهم است.
با توجه به اینکه بسیاری از مادران باردار در ماه اول و دوم که از بارداری خود اطلاعی نداشته اند و الکل مصرف کرده اند، لذا توصیه می شود قبل از اقدام به بارداری از مصرف الکل پیشگیری شود.