مطالب مفید : PGS چیست؟
غربالگری ژنتیکی پیش از لانه گزینی
یک روش تشخیصی است که از طریق آن می توان سلامت ژنتیکی جنین را بررسی کرد. انجام این روش مستلزم IVF یا همان لقاح خارج از رحم می باشد.
در این روش ابتدا مراحل اولیه IVF شامل تحریک تخمک گذاری،گرفتن تخمک از خانم یا همان پانکچر، گرفتن اسپرم از آقا و سپس لقاح و بارور سازی تخمک توسط اسپرم ها در آزمایشگاه صورت می گیرد.
پس از رشد جنین ها تا مرحله هشت سلولی که دو الی سه روز طول می کشد صورت می گیرد،متخصص جنین شناس یک یا دو سلول را از جنین ها بیوپسی می کند و نمونه ها را از نظر کروموزومی بررسی می کند.
روش PGS در موارد زیر کاربرد دارد:
خانم های باردار با سن بالای ۳۵ سال
زوج های متقاضی تعیین جنسیت جنین
زوج هایی که سابقه سقط مکرر جنین یا شکست مکرر درمان ناباروری به علل نامشخص دارند.