برای بیماران : ّبیماری MPS
موکوپلی ساکاریدوزها از جمله اختلالات متابولیسم لیزوزوم می باشند که انواع متعددی از بیماری وجود دارد. از جمله تیپ های شایع بیماری می توان به هرلر (Hurler)MPSI  و  MPSIIهانتر و MPSIII  سن فیلیپو اشاره کرد.
علائم بالینی این بیماریها شامل ماکروسفالی و صورت خشن و اختلالات اسکلتی ، هپاتواسپلنگومالی ، کدورت قرنیه ، قد کوتاه و در مراحل پیشرفته کاردیومیوپاتی ، مشکلات قلبی و مشکلات تنفسی و اختلالات کبدی می باشد.
تشخیص بیماری با بررسی آنزیمی و تعیین نوع بیماری می باشد.  امروزه  با روش NGS امکان بررسی همه تیپ های بیماری MPS وجود دارد.
در صورتی که در خانواده سابقه ای از بیماری ژنتیکی فوق وجود دارد، قبل از اقدام به بارداری جهت مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشهای ژنتیک و تعیین تیپ بیماری MPS مراجعه نمایند.
همچنین PND و PGD برای تمامی انواع MPS در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی امکان پذیر است.