مطالب مفید : کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان
ماموگرافی یک نوع تصویربرداری تخصصی از بافت پستان است که در آن از اشعه ایکس با دوز پایین برای بررسی بافت سینه استفاده می‌شود. رادیوگرافی اشعه ایکس از پستان ابزاری برای کشف زودرس سرطان‌های غیرقابل لمس پستان است. این روش عکسبرداری می‌تواند سرطان پستان را قبل از آن که  توده قابل لمس شود، شناسایی نماید .
ماموگرافی دو نوع دارد یک نوع ماموگرافی برای غربالگری و دیگری برای تشخیص به کار می رود.
ماموگرافی می تواند ناهنجاری های کوچکی در بافت پستان را مشخص کند. درواقع یکی از مزیت های این روش به عنوان غربالگری، تشخیص تومور در زمانی است که اندازه آن کوچک است.
در عکس حاصل از این روش، چربی به رنگ خاکستری دیده می شود، بافت پستانی که متراکم تر است، سفید به نظر می رسد. ذرات ریز کلسیمی و وتوده های خوش خیم یا غیرسرطانی و نیز توده های بدخیم یا سرطانی نیز سفید دیده می شوند.