مطالب مفید : IVF چیست؟
IVF یا لقاح خارج از رحمی چیست؟
لقاح خارج از رحم یا  IVF یک روش درمان کمک باروری است. این روش به این صورت انجام می شود که تخمک از بدن مادر جدا شده و با اسپرم پدر در آزمایشگاه ادغام می گردد . بعد از بارور شدن تخمک در آزمایشگاه این جنین را به رحم مادر باز می گردانند .
می توان مراحل انجام عمل IVF  را به چهار مرحله تقسیم کرد. مرحله اول: تحریک تخمدان، مرحله دوم:  گرفتن تخمک ، مرحله سوم: لقاح اسپرم و تخمک،‌ مرحله چهارم:‌ انتقال جنین.
مواردی که در آنها لقاح خارج از رحمی توصیه میگردد شامل موارد زیر است:
 آندومتریوز وخیم
تعداد اسپرم کم
 مشکلات مربوط به رحم و لوله‌های رحمی
مشکلات مربوط به تخمک گذاری
مشکلات آنتی‌بادی که به اسپرم یا تخمک آسیب می‌زند
عدم توانایی اسپرم در نفوذ به مخاط گردن رحمی یا زنده ماندن در آن
ناباروری بدون علت که برای بیش از سه سال ادامه پیدا کرده است.
یکی از مزایای روش IVF این است که می­توان پیش از انتقال جنین به رحم، سلولهای جنینی را از لحاظ وجود بیماریهای ژنتیکی بررسی کرد و از انتقال سلولهای واجد بیماری ژنتیکی به رحم جلوگیری به عمل آورد.